Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete är väl etablerat och genomsyrar såväl produktutveckling, försäljning, paketering samt transportering av våra lim.

Genom att kontinuerligt utvärdera vårt produktsortiment och erbjuda biobaserade alternativ kan vi skapa ett värdeerbjudande som stärker våra kunder och deras affär på marknaden.

Savotech efterfrågar ständigt utveckling av hållbara produkter från samtliga samarbetspartners, leverantörer och producenter. Limprodukter med mindre påverkan på miljö och människor ser vi som positivt för samtliga parter. 

Våra förpackningslim produceras till 100 % med vattenkraft. Tillsammans minskar vi koldioxidutsläppen och tar ansvar för kommande generationer.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här!