Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete är väl etablerat och genomsyrar såväl produktutveckling, försäljning, paketering samt transportering av våra lim.

Genom att kontinuerligt utvärdera vårt produktsortiment och erbjuda miljövänligare alternativ kan vi också skapa ett värdeerbjudande som stärker våra kunder och deras affär på marknaden.

Savotech efterfrågar ständigt utveckling av miljövänliga produkter från samtliga samarbetspartners, leverantörer och producenter. Limprodukter med mindre påverkan på miljö och människor ser vi som positivt för samtliga parter. Vi prioriterar miljön, för en hållbar och gynnsam utveckling.

Läs gärna mer om vårt miljöarbete här!