Miljö

Produktvalsprincipen 
Savotech tillämpar produktvalsprincipen vad gäller försäljning och utveckling av våra produkter. Produktvalsprincipen innebär att vi i den mån det är möjligt ska minimera användning av produkter som medför risker för miljön och människors hälsa. År 2008 valde Savotech att helt sluta saluföra lösningsmedelsbaserade limprodukter, då lösningsmedel klassas som ett miljöfarligt ämne.

Genom att kontinuerligt utvärdera vårt produktsortiment och erbjuda miljövänligare alternativ kan vi också skapa ett värdeerbjudande som stärker våra kunder och deras affär på marknaden.

Ej märkningspliktiga lim
Vår ambition är att byta ut märkningspliktiga lim till ej märkningspliktiga lim i den mån det är möjligt. Detta för att ej märkningspliktiga lim har en mindre påverkan på människor och miljö. Vid nya projekt eftersträvas alltid att finna nya tekniska lösningar som kan ersätta den traditionella användningen av märkningspliktiga produkter.

Emballage
I vår produktportfölj har vi flera olika typer av skonsamma, livsmedelsgodkända lim. Våra smältlim, som är ett av våra större produktområden, paketeras i ergonomiska, miljövänliga säckar gjorda utav papper. För de lim som levereras i containers finns ett system för returcontainers.

Transporter
Vårt centrallager ligger i småländska Gnosjö för att minska våra egna transporter. Till stöd för våra kunder erbjuder vi hjälp med leveransplanering för att minska onödiga transporter. Vi arbetar med ledande samt lokala transportörer för att minska transportsträckan för godset.

Savotechs miljöarbete är väl etablerat och genomsyrar såväl produktutveckling, försäljning, paketering samt transportering av våra lim.

Vi efterfrågar ständigt utveckling av miljövänliga produkter från samtliga samarbetspartners, leverantörer och producenter. Limprodukter med mindre påverkan på miljö och människor ser vi som positivt för samtliga parter. Vi prioriterar miljön, för en hållbar och gynnsam utveckling!