Nu är vi ISO-certifierade!

Arbetet med certifiera Savotech enligt miljö och kvalitetsstandarderna ISO 14001 samt ISO 9001 är nu i hamn. Vår verksamhet har granskats och godkänts och vi har fått de certifikat vi satte som mål att klara under pandemin.

– Certifikaten är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljö- och kvalitet i alla delar av vår verksamhet.

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 säkerställer att vi arbetar effektivt och strukturerat samt kontinuerligt förbättrar rutiner och processer. Standarden ISO 14001 hjälper oss att regelbundet se över verksamhetens miljöpåverkan såväl internt som i kundprojekt. Allt fler kunder kräver att leverantören är certifierad och det faktum att vi nu har två ISO-certifikat innebär en extra trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners.

– Engagemanget för det här arbetet har varit stort bland medarbetarna. Vårt kvalitets- och miljöarbete är väl etablerat i verksamheten och genomsyrar såväl produktutveckling, försäljning, paketering samt transportering av våra lim.

ISO 14001 och ISO 9001 är internationella standarder för certifiering av miljö- respektive kvalitetsledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikaten utfärdas av ett externt certifieringsföretag som regelbundet granskar att verksamheten arbetar enligt de krav som ingår i standarden.