Scanpack 2024

Vi befinner oss i en spännande tid för förpackningsindustrin där omställningstakten ökar och hållbarhet står högst på agendan. Savotech är utställare på Scanpack och specialister på lim till industrin. De har stort fokus på hållbarhet, både när det gäller applicering av limmet samt de krav slutkunden ställer på den färdiga produkten. Vi ställde tre snabba frågor till Savotechs nya VD Stephanie Savolainen om läget i deras bransch.

Ser du några spännande trender eller framtidsspaningar inom limområdet?

– Förpackningsindustrin ökar omställningstakten och hållbarhet har aldrig varit så högt på agendan som nu. Vi ser en stark efterfrågan på biobaserade produkter, många kunder har specifika mål för minskning av Co2-utsläpp och där kan vi som limleverantör hjälpa till genom att välja rätt produkt. Användandet av ISCC-certifierade råvaror ökar. Därtill ökar fokus på hållbar tillverkning, kunderna ställer högre krav på förnyelsebara energikällor i produktion.

Kan du avslöja något om vad ni kommer att visa på Scanpack?  

– På Scanpack kommer vi kommer att presentera två stora nyheter, Inova 5000 Bio och Quantum 9000 Bio. Dessa är namnet på två produktserier av biobaserade och hållbart producerade lim till förpackningsindustrin. Vi kommer även att berätta hur vi arbetar med hållbarhet i vår tillverkning, då samtliga av våra förpackningslim produceras med 100% vattenkraft. I montern kommer det också att finnas tekniker med spetskomptens och många års erfarenhet av lim, limutrustning och maskiner redo att svara på frågor om förpackningar och lim. Vi hälsar samtliga besökare varmt välkomna till vår monter B04:02.

Vad ser du mest fram emot på Scanpack? 

– Jag ser fram emot att knyta nya kontakter och träffa våra kunder, samarbetspartners och kollegor. Scanpack är en välarrangerad mässa med kvalitativa besökare och utställare som historiskt sett har bidragit till nya affärer för oss. I år kommer vi att presentera produktnyheter som ligger rätt i tiden och som kunderna verkligen efterfrågar vilket bäddar för en succé på mässan.