Om Savotech

Savotech erbjuder ett brett och hållbart limsortiment inom trä, förpackning och industri.

Vi har kunskapen om parametrarna som styr hållfastheten i en limfog vilket är helt avgörande för val av rätt lim och för att kunna säkerställa en tillförlitlig produktion med optimal produktivitet.

Tillsammans med dig som kund analyserar vi behov och eventuella problem och tar därefter fram förslag på totallösningar med rätt lim för att tillgodose just ert behov.

Självklart har vi stort fokus på hållbarhet, både när det gäller applicering av våra lim samt de krav slutkunden ställer på den färdiga produkten. 

Vår långa erfarenhet av olika limningar inom industrin gör oss till en trygg samarbetspartner.

Kontakta oss för rådgivning och mer information.