Historia i korthet

1994 börjar vi förse marknaden med förpacknings- och etiketteringslim, på den tiden hette bolaget GlueStick och verksamheten bedrevs i Helsingborg. Krystal AS var samarbetspartner och producent av smältlimmen.

1996 utvecklas bolaget ytterligare och Savotechs nuvarande VD Juha, startar upp en trälimsavdelning. Dynea som är en av världens ledande aktörer inom träbearbetande industri går in som huvudpartner och marknaden förses med lim till produktion av limträbalkar, parkett, dörrar, fönster och möbler. 

1998 är det åter dags för en tillväxtresa, denna gång startas egen utveckling och produktion av 2-komponent PUR-limsystem för sandwichlimningar. 2-komponent PUR-limsystem används bland annat vid limning av påbyggnadsskåp till fordon.

2004 utökas sortimentet med Durante&Vivans produkter som är Italiens största producent av smältlim för den träbearbetande industrin.

2008 genomfördes en ägarförändring, GlueStick fortsatte inom industriell limning och Savotech bildades för att förse den träbearbetande industrin med lim och expertis.

2011 förvärvar Savotech aktierna i GlueStick och företagen gick samman. Samma år inleds samarbeten med flera återförsäljare, bland annat Syntemagruppen i Sverige.

2015 byggs varulagret i Gnosjö ut och året därpå slås verksamheterna samman i nya lokaler i Hestra.

2019 fyller förpackningsdelen i bolaget 25 år och Savotech är sedan många år ett välrenommerat varumärke inom industriell limning. Detta år inleds även samarbeten med två agenter i Finland och Baltikum.

2020 tillträder Savotechs nya externa styrelseordförande med mål att fortsatt utveckla bolaget för kundernas bästa

2021 blir Savotech ISO-certifierade och är således en av få svenska limleverantörer som innehar en ISO 9001- och ISO 14001-certifiering.

Fortfarande finns mer än 60 år av erfarenhet och specialistkompetens kvar i bolaget.

Välkommen att kontakta oss, vi kan lim.