Limutrustning

Savotech samarbetar med alla leverantörer av limutrustningar på marknaden! 

Vi har erfarna tekniker med god kunskap om de vanligast förekommande fabrikaten på marknaden.