Verksamhetspolicy

Savotech ska erbjuda industrin trälim, förpackningslim samt industrilim i rätt kvalitet i rätt tid till konkurrenskraftiga priser. Savotech skall som företag upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön, minimera ohälsa, skydda den yttre miljön samt verka för ett kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser.

Detta innebär att:

 

Savotech AB

2021-06-08

Juha Savolainen, VD