Sandwichpaneler

Vi har lim speciellt utvecklade för produktion av sandwichpaneler

Våra lim klarar att limma täta material och ger en limfog med mycket hög hållfasthet.
Limmet är även resistent mot kyla, värme, vibrationer och klarar belastning under lång tid. 

Vi har lim för glasfiberarmerad polyester, aluminium, trä som limmas ihop med en cellkärna, XPS (extruderad styrencellplast), EPS (expanderad polystyren), polyuretancellplast, glasull eller stenull.

Våra 1- och 2-komponent polyuretanlim används vid produktion av lastbilar, manskapsbodar, kylbilar, flisbilar, påbyggnadsfordon till ambulanser och servicebilar, balkonggolv samt huskonstruktioner. 

Vi har lång erfarenhet av att utveckla PUR-lim för industriell tillverkning av sandwichpaneler. 

Kontakta oss för mer information.

Säkerhetsdatablad

1-komponent PUR-lim

 • Lim för kall-, varm- och vacumpressar
 • Kan appliceras manuellt eller med strängapplicering
 • 100% solid innehåller inte vatten
 • Härdar genom fukten från luften eller genom sprayning av vatten på materialet
 • Limfogen avger inga emissioner (efter full uthärdning)
 • Kort presstid
 • Efter full uthärdning avger limfogen inga emissioner

Kontakta oss för mer information om våra PUR-lim för sandwichpaneler.

2-komponent PUR-lim

 • Lim för kall-, varm- och vacumpressar
 • Kan appliceras manuellt, med limvals eller limspridare
 • 100% solid innehåller inte vatten
 • Blandas med härdare, härdar därefter till ett hårt polyuretanlim med mycket hög hållfasthet
 • Limfogen avger inga emissioner (efter full uthärdning)
 • Klarar låga presstryck 
 • Möjligt att stapla många ämnen i samma pressning och uppnå bra kapacitet