EPI-lim

Våra EPI-lim har många användingsområden inom träindustrin!

EPI-lim limmar mycket bra på de flesta träslag och härdar på låga temperaturer. Vi har EPI-lim för många användningsområden inom den övriga träbearbetande industrin. EPI-lim används för att limma trä mot trä samt trä mot metall exempelvis aluminium. EPI-lim kan ersätta PVAc-lim (vitlim) vid behov av högre hållfasthet. 

Våra EPI-lim har ett flertal internationella hållfasthetsgodkännanden för produktion av limträ och fingerskarvning.

Välkommen att kontakta oss vi hjälper dig gärna med rätt lim för just din tillverkning!

Säkerhetsdatablad

Produktinformation

 • Lim för kall-, varm- och högfrekvenspressar
 • Kort presstid
 • 2-komponentslim, baserad på vattendisperigerad polymer
 • Hög beständighet mot vatten och värme
  (vi har lim med brandgodkännanden)
 • Bra limegenskaper på ädelträ som bok, ek, ask och feta träslag
 • Härdar vid låga temperaturer
 • Limfog som klarar de flesta miljökraven gällande emission
 • Lätt att rengöra

Vill du veta mer om våra EPI-lim?
Kontakta oss!

Godkännanden

 • MPA och DIBT limtyp I för limträ med maximal tjocklek på limfog (0,2) enligt EN-301/302 och DIN 68 141
 • Uppfyller kraven för D4 enligt EN 204 med god marginal
 • Godkända av NLN (Nordisk limtränämnd) och KOMO som limtyp II för bärande konstruktioner (maximal limfogtjocklek 0,2 mm) och fingerskarvning
 • Godkända av Norsk Limträkontroll som limtyp I för fingerskarvning av konstruktionslast
 • Godkända för att användas på limträ för små- och mellanstora dimensioner, enligt Japanska standarden JIS K-6806
 • Godkända för beröringslös limpåföring till fingerskarvning
 • Testad av TECO (USA), uppfyller kraven i ASTM D2559-04 och ASTM 3434 för limning av gran och furu till bärande konstruktioner
 • Brandgodkännanden: Limträbalkar med våra EPI-lim har uppfyllt kraven enligt NF EN 13823 standarden (Single Burning Item – december 2002) och NF EN ISO 11925-2 standarden (Single Flame Source – december 2002)