Limträ & Fingerskarvning

Flexibla limsystem för limträ och fingerskarvning!

Vi har ett brett sortiment av lim och härdare för produktion av korslimmat trä (CLT) och limträbalkar. Vi erbjuder även lim för fingerskarvning av komponenter till fönster, dörrar, möbler och övrig träbearbetande industri. Våra produkter är utvecklade för att klara utomhusklimat samt godkända för tillverkning av bärande konstruktioner.

Självklart har vi stort fokus på miljön, både när det gäller applicering av våra lim samt de krav slutkunden ställer på den färdiga produkten. 

Kunskapen om parametrarna som styr hållfastheten i en limfog är helt avgörande för val av rätt lim och för att kunna säkerställa en tillförlitlig produktion med optimal produktivitet.
Välkommen att kontakta oss redan idag!

Säkerhetsdatablad

Våra produkter

Vi erbjuder ett brett urval av olika kombinationer av lim och härdare, kontakta oss för förslag!

Vi erbjuder

  • Separat påföring av lim och härdare för snabb uthärdningsprocess och lättare rengöring
  • 1-komponent, separat eller mix-in lösningar av lim och härdare
  • Limlösningar för varm-, kall- och högfrekvenspressar
  • Lim som klarar kraven enligt C4, D4, EN 204/205, EN 12765, EN 391, EN 14257 och finns med på KSL-listan