Ommantlade produkter

Vi erbjuder ett brett sortiment av smält- och kallim för ommantlade produkter!

Våra lim är utvecklade för limning av papper, plastförstärkta folier, PVC, PP-folier mot aluminum, metall eller träbaserade skivor. Våra lim kan appliceras med alla maskiner och appliceringsutrustningar som finns på marknaden.

Säkerhetsdatablad

Våra Produkter

  • Smältlim (fyllda och ofyllda)
  • PUR-smältlim
  • 1-komponent PVAc (vitlim)
  • Urealim-system


Vi erbjuder ett komplett program av av lim, kontakta oss så hjälper dig!

Vi erbjuder

  • Lim för varm- och kallpressar
  • Lim utvecklade efter gällande miljökrav
  • Speciellt utvecklade vattenbaserade lim med minimal fiberresning och hög produktionskapacitet
  • Lim med brandhämmande egenskaper
  • 1-komponent, mix-in eller separata Urealim-system