PUR-lim

1-komponent PUR-lim för fingerskarvning och produktion av limträ!

Vårt PUR-lim (polyuretanlim) har mycket goda limegenskaper och härdar med hjälp av fukten i materialet och i luften. Limfogen är elastisk, ljus samt vatten- och väderresistent.

Kontakta oss för mer information om våra lim och maskinlösningar.

Säkerhetsdatablad

Produktinformation

 • Bra prestanda på ohyvlat fuktigt rått virke
 • Härdar ner till 10 °C 
 • Kort tid till hantering
 • Luktsvag
 • Ingen tvättning
 • Lagringstid 6 månader


Vill du veta mer om våra PUR-lims prestanda och godkännanden?
Kontakta oss!

Godkännanden

 • Typ I i den europeiska standarden EN 301/302
 • Godkänd av Nordisk Limtränämnd för framställning av bärande limträkonstruktioner för klimatklass 1, 2 och 3 i EN 386
 • Testad enligt den tyska Standarden DIN 68 141 med tillägg till EN 301/302 MPA, Germany
 • Certifierad av DIBt (Zulassung Z-9.1-598 vom Deutschen Institut für Bautechnik) för fingerskarvning av trä enligt DIN 68140-1 1998-02
 • Testad enligt den tyska standarden DIN 68 141 av MPA, Otto-Graf-Institut i Tyskland, för limning av bärande träkonstruktioner till inom- och utomhusbruk gällande DIN 1052 UN
 • Godkänd av SKH i Holland för fingerskarvning av bärande konstruktioner