Spik & Skruvlim

Vårt spik & skruvlim är utvecklat för bästa prestanda på tjocka limfogar!

Limmet klarar låga presstryck och är ett fogfyllande fenol resorcinollim för bärande konstruktioner.

Vårt spik och skruvlim är ett problemlösande lim, till exempel när ytorna är ojämna eller när presstrycket är lågt.

Säkerhetsdatablad

Produktinformation

  • För kall-, varm- och högfrekvenslimning
  • Används vid skruvning och spikning, för täta svårlimmade ytor och reparationer
  • Används vid limning av limträ och för övrig träbearbetande industri
  • Ger väderbeständiga fogar och klarar belastning utomhus
  • Vid labratorietester av furu har vårt lim testats ner til 0,2 MPAs i presstryck med bra resultat
  • Lagringstid 1 år

Godkännanden

  • Ger absolut väderbeständiga limfogar, typ I godkänt lim enligt EN 301 samt WBP i Brittish Standard 1204, Part 1 och 2 beständig för fogar i laminerade konstruktioner utomhus efter den amerikanska standarden ASTM D 2559-84
  • NTI (norsk träinstitut) har efter tester rekommenderat att använda vårt spik- och skruvlim för limning av oimpregnerade konstruktioner av barrträ upp till 2 mm tjocka limfogar 

Kontakta oss för mer information om vårt spik- och skruvlim.